Avskiltede biler hoper seg opp utenfor Annes hus

– Dette er forsøpling. Vi vil ha disse bilene vekk, sier Anne Markussen.