Avslo søknaden: Forsamlingshuset Samhold blir ikke revet

Arne Musikforening fryktet at øvingslokalet deres skulle rives. Nå har kommunen avslått søknaden.