Avslørte sextrakassering i bergenspolitiet

Politimester Kaare Songstad informerte pressen om innholdet i rapporten på en pressekonferanse onsdag.

Politimester Kaare Songstad informerte pressen om innholdet i rapporten på en pressekonferanse onsdag. Foto:

En intern #metoo-granskning i Vest politidistrikt avslørte flere tilfeller av seksuell trakassering.

DEL

Det skriver politiet i en pressemelding.

Ifølge den har det forekommet flere tilfeller av seksuell trakassering eller manglende rolleforståelse som leder. Politiet vil nå ta grep for å stoppe det de kaller en ukultur.

– Vårt største problem er at for få tør å si ifra når de blir utsatt for negative opplevelser. Dette skal vi endre, uttaler politimester Kaare Songstad i pressemeldingen.

– Tør ikke si fra

Vest politidistrikt sin interne undersøkelsesgruppe har siden april jobbet fulltid etter påstander om ukultur og tilfeller av seksuell trakassering i politidistriktet. Totalt er 62 personer intervjuet om temaet.

– De aller fleste som ble intervjuet har ikke opplevd noe innenfor kategorien seksuell trakassering. Men rapporten slår fast at vi har utfordringer i Vest politidistrikt. Vi har fått informasjon om enkeltsaker som nå følges opp. Og så har vi garantert hendelser vi ikke vet om fordi vi har en kultur som gjør at enkelte ikke tør å si ifra. Her kreves det endring, sier Songstad.

1,6 prosent utsatt

Medieoppslag og gjentatte oppfordringer fra politimesteren om å melde fra om negative opplevelser, ga resultater. Under medarbeiderundersøkelsen oppga 1,6 prosent av de ansatte at de har vært utsatt for sextrakassering.

Morten Ørn, leder for den geografiske driftsenheten som dekker Bergen, Askøy og Øygarden kommune, er kjent med rapporten men ønsker ikke å uttale seg på nåværende tidspunkt.

Heller ikke seksjonsleder for voldsavsnittet, Tore Salvesen ønsker å kommentere saken, og henviser til kommunikasjonsavdelingen.

Helge Stave, som er leder for etterforskning, og politistasjonsleder Lars Morten Lothe henviser begge til politimesteren.

Åtte menn involvert

En egen undersøkelsesgruppe gransket de ulike sakene og leverte #metoo-rapporten til Songstad 11. juni.

Åtte menn viste seg å være involvert, syv av dem i ulike lederposisjoner.

Ifølge Vest politidistrikt hadde mange av de utsatte valgt å holde tett om hendelsene.

– Åpenhet om og oppfølging av rapporten er det viktigste jeg gjør nå. Det skal ikke være tvil om at jeg mener alvor når jeg sier det er nulltoleranse for seksuell trakassering i Vest politidistrikt. Derfor velger jeg å gå åpent ut med funnene som er kommet frem, sier Songstad.

Toppledelsen, fagforeninger og hovedverneombud følger å opp rapporten. Arbeidsmiljøutvalget har også satt ned et underutvalg.

Artikkeltags