Tok til gatene: Bergen Arbeiderblads lokalet i Christian Michelsens gate 4 ble brukt som hovedkvarter 			    for Nasjonal Samling fra februar 1941. Da frigjøringen kom i mai 1945 tok folk til gatene. NS utstyr, bannere og plakater ble brent. Foto: Statsarkivet

Bergens Arbeiderblad ble stanset av nazistene

Fordi BA nektet å trykke nazistenes stoff, ble utgivelsene stanset under krigen. Det betalte avisen dyrt for.
Publisert