Gå til sidens hovedinnhold

BA felt i PFU

Artikkelen er over 2 år gammel

Pressens faglige utvalg uttaler følgende:

Klagen gjelder tre artikler i Bergensavisen (BA) om arbeidsmiljøproblemer og nedbemanning i rusinstitusjonen Bergensklinikken.

Klager er Bergensklinikken. Klager mener at BA ikke ga klinikken samtidig imøtegåelse, noe som medførte at avisen publiserte uriktige opplysninger. Avisen har ikke vært kritisk nok til sine kilder, ifølge klager. Videre mener klager at BA utelot viktige opplysninger i en av artiklene. De påklagede artiklene var omtankeløse og usaklige, argumenterer klager, som mener at BA har dekket Bergensklinikken skjevt over tid.

Bergensavisen innrømmer å ha gjort to feil: redaksjonen tok ikke med alle sentrale opplysninger da det ble laget en sitatsak fra Bergens Tidende, og redaksjonen ga ikke Bergensklinikken mulighet til å svare på alle anklagene i en artikkel. Avisen understreker imidlertid at avisen beklaget dette så snart det lot seg gjøre. BA avviser klagers påstander om dårlig kildekritikk og fremholder at avisen har laget viktig journalistikk i en sak der en av hovedkildene (Bergensklinikken) har vanskeliggjort arbeidet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at klager mener den siste av de tre påklagede artiklene er urettferdig fremstilt og at klinikkens imøtegåelse kom for langt ned i teksten. PFU forstår at det kan oppleves ubehagelig og urimelig å bli utsatt for kritisk journalistikk, men påpeker at det ofte er uunngåelig når mediene skal utføre sitt samfunnsoppdrag og avdekke kritikkverdige forhold. PFU understreker at klinikken måtte tåle å bli kritisert og mener artikkelen er presseetisk akseptabel.

PFU merker seg videre at Bergensavisen har beklaget og presisert to av de andre presseetiske overtrampene som klager anfører. Slik PFU ser det, er dette det sentrale i klagesaken.

Den første beklagelsen gjelder utelatelse av opplysninger i en sitatsak. BA utelot nyanserende opplysninger da avisen omtalte et varsel mot ledelsen i Bergensklinikken. En presisering og beklagelse ble imidlertid publisert et par dager senere på omtrent samme plass, noe PFU mener var i tråd med VVP 4.13, om rettelser.

Den andre beklagelsen kom etter at Bergensklinikkens administrerende direktør ikke var blitt forelagt en anklage om at han skal ha truet ansatte til ikke å snakke med pressen. VVP 4.14 sier at den som utsettes for sterke beskyldninger, skal få imøtegå faktiske opplysninger. PFU mener at anklagen var sterk, og at den burde vært forelagt direktøren.

BA skrev også at direktøren hadde med seg advokat på flere møter med ansatte, noe klager sier er feil og mener burde vært forelagt direktøren. PFU viser til VVP 3.2, som ber mediene kontrollere at opplysninger er korrekte. Dette punktet må ofte sees i sammenheng med VVP 4.14, fordi den som blir anklaget, gjerne vil være en viktig kilde for å kontrollere opplysninger. PFU mener BA ikke gjennomførte god nok opplysningskontroll i dette tilfellet.

Det er positivt og i tråd med VVP at avisen rettet feiltrinnet. Opplysningene som ble publisert var imidlertid så rammende for klager at beklagelsen i etterkant ikke veide opp for det opprinnelige overtrampet.

Bergensavisen har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 27. mars 2019

Alf Bjarne Johnsen,

Stein Bjøntegård, Nina Fjellheim, Øyvind Kvalnes

Anne Weider Aasen, Kristin Taraldsrud Hoff, Liv Ekeberg