BA mener: Bare egen produksjon sikrer god beredskap

Helsebyråd Beate Husa (KrF) mener at kommunene burde fått mer smittevernutstyr. Koronakrisen bør ha lært oss at vi trenger å få opp nasjonal produksjon som sikrer at vi alltid har tilstrekkelig beredskap.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) mener at kommunene burde fått mer smittevernutstyr. Koronakrisen bør ha lært oss at vi trenger å få opp nasjonal produksjon som sikrer at vi alltid har tilstrekkelig beredskap. Foto:

Av

Det som teller er at både sykehus og kommuner har tilstrekkelig med smittevernutstyr. Bare nasjonal produksjon sikrer god beredskap.

DEL

MeningerNoen har tenkt på flere tall og bestemt at tilgjengelig smittevernutstyr skal fordeles med 70 prosent til sykehusene, 20 prosent til kommunene og 10 prosent til lager.

En slik fordeling fra sentralt hold fungerte helt greit så lenge det ikke var krise. Så kom korona. Helsebyråd Beate Husa sier til BA at kommunene burde hatt mer. Hun får støtte av helsepolitiker Kjersti Toppe (Sp), som mener at fordelingen mellom sykehus og kommuner burde vært 50/50. Med tanke på at det er ute i kommunene de syke, eldre og svakeste behandles.

Begge har rett i at kommunene har fått for lite verneutstyr. De som jobber i hjemmetjeneste og har blitt nektet å bruke for eksempel munnbind ved hjemmebesøk av sparehensyn, er helt sikkert enige. Om kommunene hadde fått en større andel av tilgjengelig verneutstyr, kunne både hjemmehjelp og pasient følt seg litt sikrere.

Vi er likevel usikre på om en fordelingsnøkkel mer i favør av kommunene vil løse alle problemer ved neste store krise. Nei, da er det langt viktigere at beredskapen er i orden, og at vi som nasjon har tilstrekkelig med verneutstyr. På alle sykehus og i alle kommuner.

Når krisen er et faktum er det for sent å gå ut på det internasjonale marked. I tilfelle det er noen tilfeldige «napp» å hale inn, så koster det dyrt. Dessuten vil frykten for at det kan oppstå mangel på smittevernutstyr i seg selv kunne ha stor negativ effekt og forsterke krisen. Det vil på alle måter lønne seg å ha et solid lager av alt som kan trenges under en krise. Det være seg fra munnbind til korn.

Norsk beredskap har de siste tiårene vært styrt av globalisering og blind tro på at alt kan kjøpes for penger – og at det er billigere å kjøpe fra utlandet. Koronakrisen har vist at verden fungerer litt annerledes i krise. Derfor bør vi snarest mulig komme i gang med nasjonal produksjon av mest mulig smittvernutstyr. I tillegg bør vi få i gang langt mer norsk produksjon av livsviktig medisin.

Begge deler handler aller mest om beredskap, men slik produksjon vil også ha en ikke helt ueffen bieffekt. Den vil skape arbeidsplasser. Jo mer produksjon, jo flere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags