BA mener: Den norske hemmeligheten

Av

Sterke redaktørstyrte medier i bygd og by har gjort Norge meget godt rustet mot pandemien.