BA mener: Det er på høy tid å fjerne el-bil-fordelene

Av

Høyre prøver å sette el-bilistene på den politiske dagsordenen. Det er på høy tid, for el-bilfordelene blir stadig mer uforståelige og usosiale.