BA mener: Det trengs en oppvask om byens luftkvalitet

Av

Langt færre biler på veiene, andelen el-biler øker stadig og forbud mot gamle vedovner fra nyttår – likevel sliter vi med luftkvaliteten.