BA mener: En høyskole må ha lov til å bruke hodet ...

Av

Det hjelper lite med en sønn på ti måneder i Bergen, og at hun selv har skaffet praksisplass her. Høgskolen på Vestlandet (HVL) velger heller å bruke gamle regler.