BA mener: Et viktig initiativ for å møte klimautfordringene

Av

Vann blir ikke bare en venn i fremtiden. Meldingene fra lederen for det ferske forskningssenteret for klima i Bergen bør vekke oppsikt.