Bare flaks har hindret personskade etter at steiner flere ganger har rast ned i veibanen ved Bolstadøyri den siste måneden. For en drøy måned siden kjørte en lastebil inn i et ras. Onsdag kveld kjørte nok en bil inn i et steinras noen kilometer lenger øst. Innimellom har Dalseidtunnelen vært stengt på grunn av rasfare. Politikere og veimyndigheter vil løse utfordringen ved å bygge vei noen mil lenger vest.

Hendelsene illustrerer mye av det meningsløse ved deler av den såkalte K5, ny vei og jernbane mellom Arna og Stanghelle. Prosjektet, som samlet har en prislapp på over 26 milliarder kroner, skal gi tryggere E16 og jernbane mot Voss.

Planlagt oppstart er i 2024. Det store problemet er at starten blir i feil ende, flere mil unna rasfaren. Først skal det nemlig bygges to veitunneler mellom Indre Arna og Trengereid, før den videre strekningen mellom Trengereid og Stanghelle skal bygges parallelt med jernbanebyggingen. Slik løser myndighetene et ikke-eksisterende problem ved å bygge unødvendige tunneler.

Grunnen til prioriteringen er enkel: Vei kan betales av bilistene, mens jernbanen må finansieres hundre prosent over offentlige budsjetter. Og der er det ikke nok penger, eller eventuelt vilje til å prioritere. Et betimelig spørsmål kan være om det ikke nå er på tide å bruke bompenger også til utbygging av skinnegående samferdsel. Det er slett ikke noen ny tanke. Innføringen av bompengeringen i Bergen for langt over 30 år siden innebar at ideen om at bompenger bare skulle finansiere enkeltprosjekter, ble forlatt. I Bergen blir for eksempel et omstridt skinnegående prosjekt betalt delvis med bompenger. Så hvorfor kan man ikke gjøre det samme med et prosjekt det ikke er særlig strid om?

Det er trist at de første årene med å redusere rasfaren og bedre trafikksikkerheten på E16 går med til å kaste penger ut vinduet. Pengene som er tenkt brukt på veitunneler mellom Indre Arna og Trengereid bør umiddelbart flyttes østover, til Vaksdal kommune, og brukes der problemene er størst. Hvor det er, blir ytterligere illustrert av at ny vei og jernbane mellom Arna og Stanghelle ikke ville løst problemet med steiner i veien på Bolstad. Bolstad ligger øst for Stanghelle, og dermed vil steinras her fortsatt være en effektiv stopper for trafikk som en gang i fremtiden kan kjøre i nye og EU-godkjente tunneler fra Arna til Stanghelle. Det viser til fulle hvor feil prioriteringen til myndighetene er, og det viser også hvor rett det for en gangs skyld er å kreve at penger til veibygging blir flyttet østover.