BA mener: Flytting av mobbere bør brukes mye mer

Av

Nå må retten til å tvangsflytte mobberne bli tatt i bruk. Både for å skåne og hjelpe de som mobbes og for å forebygge mobbing.