BA mener: Kvotehandel er tragisk for kyst og fiskere

Av

Det ble i 2003 flertall på Stortinget for kjøp og salg av fiskekvoter. Stadig færre store har fått stadig større gevinst. På bekostning av kystfiskerne.