BA mener: Oslo-folk bør ikke få stille for Hordaland

Av

Makt og myndighet sentraliseres stadig mer til Oslo. Desto viktigere er det at representantene på Stortinget hører hjemme i distriktet de representerer.