BA mener: Skolen havner egentlig alltid i bakleksen

Av

Store ord om «sårbare» elever brukes som argument for å holde skoler åpne. Det er mindre med handling. I praksis ender skolen stadig mer i bakleksen.