BA mener: Storbanken satte ned renten i grevens tid

Av

DNB er stor­ban­ken som ble red­det fra for­lis av sta­ten un­der fi­nans­kri­sen. Det gir en eks­tra for­plik­tel­se til å være med på kri­se-dug­na­den.