Gå til sidens hovedinnhold

BA mener: Uten frie medier har vi ikke demokrati

I dag markeres pressefrihetens dag verden over. Det er dessverre nødvendig.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Ifølge en fersk rapport fra journalistorganisasjonen Reportere uten grenser, er Norge det landet i verden med de frieste mediene. Etterfulgt av Sverige og Danmark. Men ser vi på resten av verdenskartet er situasjonen en ganske annen.

Også i land Norge liker å sammenligne seg med, er pressefriheten ikke bare under press, men alvorlig truet. Noen steder fordi mediene ikke har ressurser til å stå alene. Andre steder fordi makthaverne tvinger dem over til sin side, med alvorlige represalier som konsekvens for dem som ikke adlyder.

Lørdag ble arbeidernes kampdag, 1. mai, markert over hele verden. I Norge skjedde det med appeller og digitale tog. Markeringen er viktig: Både som en feiring av arbeiderbevegelsens seiere opp gjennom historien, som en inspirasjon til internasjonal solidaritet og videre kamp for faglige rettigheter. Er det en dag som virkelig har betydd noe for vanlige folks liv er det 1. mai.

Kampen for frie medier har mange likhetstrekk med kampen for faglige rettigheter. I land hvor mediene står fritt fungerer demokratiet. I land og områder hvor mediene har forsvunnet, svinner også folks påvirkningsmuligheter på maktens apparat. Deltakelsen i lokalvalg er tett forbundet med innbyggernes mulighet til å holde seg oppdatert via mediene.

Medienes troverdighet er helt avhengig av frihet. Dersom det ikke er redaktøren som bestemmer hva som skal publiseres, er det ikke lenger enn fri avis eller et fritt medium. Dette gir selvsagt redaktøren makt, men ikke over noe mer enn det som står i avisen. Likevel er denne makten ettertraktet for dem som vil ha mer makt. Derfor sitter det både redaktører og journalister fengslet rundt omkring i verden.

Demokratiske land kan ikke fungere uten en fri og uavhengig presse. Men svekkes de frie mediene, er mange av forutsetningene til stede for å utvikle diktaturer. Og mediene er svekket, verden over. Først og fremst på grunn av økonomi: Teknologi-giganter som Facebook og Google har radert vekk annonseøkonomien som tradisjonelle medier har brukt for å finansiere journalistikken.

Nyliberal politikk har også redusert mediestøtten i mange vestlige land, penger som går til å opprettholde mediemangfold. I Norge har det heldigvis vært politisk vilje til å støtte frie medier, men denne viljen kommer ikke av seg selv. Derfor er 3. mai en viktig dag å markere.

Kommentarer til denne saken