BA mener: Vi må snu når mindre tvang gir mer vold

Av

En lovendring i 2017 gjorde det vanskeligere å tvangsinnlegge pasienter. Det har virket mot sin hensikt og gitt mye mer vold.