ULRIKEN: Fred Ove Reksten får overrekt en cithar fra ordføreren.