Her løfter han en stein på 245 kilo! (Video. Kjetil Hovden)