BA har vært på gaten og snakket med folk om statsbudsjettet.