En løs hane ble oppdaget på Nattland tirsdag. Vet du hvor den hører hjemme?