Politimester Geir Gudmundsen skjønner godt kritikken i kjølvannet av den nye vendingen i Monika-saken.