Politimesteren om krimåret 2013 og utfordringene i 2014.