Men å spille rygby i dress var ikke bare bare for Filip Rygg og Harald Victor Hove