Lovforslaget er ennå ikke vedtatt i Australia, men skal behandles av parlamentet i løpet av en måned. Hensikten med forslaget er å beskytte barn i Sørøst-Asia og bekjempe overgrepsturisme mot barn.

Når forslaget er vedtatt, skal man kunne inndra passene til «straffedømte pedofile». Det ble i fjor registrert at nær 800 slike overgripere reiste ut av Australia, mange av dem til utviklingsland. Etterforskere her i Bergen avslører stadig mer misbruk, og sier til BA at de tror nordmenn som reiser utenlands for å begå overgrep er et økende problem.

Samtidig som det ble kjent at Australia vil innføre passbeslag for pedofile, så informerte ledelsen for Dark Room-etterforskningen om nye og nedslående resultater i arbeidet mot pedofile nettverk. De kunne også fortelle at pedofile utveksler informasjon om å reise utenlands for å begå overgrep, og synes det australske forslaget høres «veldig interessant» ut.

Det skulle bare mangle. Det burde ikke være noe å diskutere frem og tilbake. Kan det hjelpe, så skal det prøves. Vi er langt mer bekymret for at utenlandske barn helt ned i toårsalderen kan bli misbrukt og torturert, enn interessene til disse overgriperne. Det er vår plikt som nasjon å gjøre alt vi kan for å hindre at nordmenn begår slike ugjerninger. Det være seg i Norge eller i andre land.

Det burde ikke være noe å diskutere frem og tilbake. Kan det hjelpe, så skal det prøves.

BA

I dag har norsk politi logisk nok mulighet til å beslaglegge pass til siktede som er under etterforskning i straffesaker. Passinndragelse har vært brukt til å forhindre at IS-sympatisører har reist til Syria for å mishandle og avlive flest mulig «vantro». Vi kan ikke se noen grunn til at ikke også straffedømte pedofile blir fradømt sine pass når det er fare for gjentakelse. Vi har ingen tro på at passinndragelse vil gjøre slutt på at nordmenn misbruker barn i utlandet, men det kan redde noen barn.

Det gjelder å stoppe flest mulig kjeltringer før de rekker å begå overgrep. Noe som blir stadig vanskeligere etter hvert som den digitale utviklingen skyter fart. Derfor må vi bruke stadig større ressurser på å avsløre barnemisbrukere og deres nettverk. De skal uansett vite at de straffes hardt.