Prisene på flyreiser steg med 17,2 prosent bare fra februar til mars, viser tallene Statistisk sentralbyrå la fram mandag. Oppgangen er kraftigere enn hva som har vært normalt i denne perioden, og kommer på toppen av en prisvekst på 17,7 prosent fra januar til februar.

Flyprisene har nå nådd det

høyeste nivået noensinne. SSBs analytikere antar at den store økningen fra februar til mars skyldes den tidlige påsken i år med større etterspørsel etter flybilletter enn måneden før.

Rentevurdering som før

Etter noen måneder nedgang steg prisene på drivstoff i mars. Dieselprisene steg 8,3 prosent fra februar til mars, mens prisene på bensin gikk opp 3,9 prosent. Også prisene på parkering steg. Samlet steg transportindeksen med 2,5 prosent.

De siste tolv månedene har konsumprisindeksen steget med 3,3 prosent, 0,2 prosentpoeng mer enn måneden før. Den såkalte kjerneinflasjonen – KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer – steg 3,3 prosent de siste tolv månedene.

Hos både Nordea Markets og DNB Markets er vurderingen at prisveksten bare er marginalt lavere enn Norges Bank anslo i mars, og dermed ikke vil ha noe å si for Norges Banks rentevurdering framover.

– Norges Bank kommer ikke til å vektlegge en noe lavere kjerneinflasjon i mars på det nåværende tidspunkt, sier senioranalytiker Erik Johannes Bruce i Nordea Markets.

Variasjoner

Han peker på at kjerneinflasjonen er forstyrret av midlertidige faktorer og bare 0,1 prosentpoeng lavere enn prognosene. Norges Bank har dessuten uttalt at variasjoner fra forventningene vil påvirke rentefastsettelsen mye mindre enn tidligere, påpeker han.

– Tallene gir neppe grunnlag for å vurdere rentebildet på nytt. Det kan imidlertid være verdt å merke seg at prisene på transporttjenester trolig vil falle litt tilbake etter at påskeeffekten faller ut av tallene. Noe av dette kan bli motvirket av økte matvarepriser, men disse prisene hadde løftet seg betydelig i forkant av påsken, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal hos DNB Markets.

Han konstaterer at det var stor variasjon i flere av prisområdene. Mens flypriser ble mye dyrere, falt matvareprisene 3,3 prosent fra februar, godt hjulpet av butikkenes priskrig på søtsaker i forbindelse med påsken. (©NTB)