I tillegg skal ESA granske Bits, som eies av Finans Norge.

ESA skal etterforske om disse medlemmene av banknæringen har brutt kartellforbudet gjennom å inngå avtaler, delta i avgjørelser eller samkjøre praksis for å stenge nye e-betalingstjenester ute fra det norske markedet.

Utestengelse

– Avgjørelsen om å åpne en formell sak betyr ikke at ESA allerede har konkludert eller foregriper hva utfallet av granskingen blir. Det betyr kun at ESA skal foreta en grundig undersøkelse, sier Frank J. Büchel som er ESAs kollegiemedlem med ansvar for konkurransesaker.

Problemet er ifølge ESA at norske forbrukere ikke får tilgang til en ny betalingstjeneste som er tilgjengelig i de fleste andre EØS-land, og ESA vil undersøke om banknæringens utestengelse av denne tjenesten er i strid med EØS-avtalen.

– At nye aktører kommer inn og styrker konkurransen på dette området, er viktig for nettbutikker og gir et bedre tilbud til forbrukerne i Norge. Vi kommer til å prioritere denne saken, sier Büchel.

Svensk klage

ESA mottok i 2015 en klage fra det svenske selskapet Trustly, som tilbyr elektroniske betalingsløsninger og mener det blir hindret i å selge tjenesten sin i Norge.

ESA skal granske saken i lys av artikkel 53 i EØS-avtalen. ESA kan også komme til å utvide granskingen og kan inkludere ytterligere finansinstitusjoner senere om det viser seg nødvendig.

Bøter

Dersom ESAs første konklusjon av granskingen er at det er begått ett eller flere brudd på konkurransereglene, vil det bli meddelt en gjennomgang av overvåkingsorganets innvendinger.

Mottakerne kan besvare den skriftlig eller i en muntlig høring om de ønsker det. Dersom ESA holder fast på sitt syn etter denne prosessen, kan ESA fatte et vedtak der konklusjonen er at det foreligger brudd på konkurransereglene i EØS.

ESA kan også ilegge bøter på inntil 10 prosent av den globale omsetningen til et selskap som bryter konkurransereglene. (©NTB)