Sbanken kutter i antall ansatte

Øyvind Thomassen var Sbankens første sjef. I høst var han tilbake i sjefsstolen. Foto: (Sbanken)

Øyvind Thomassen var Sbankens første sjef. I høst var han tilbake i sjefsstolen. Foto: (Sbanken)

Sbanken må drive mer effektivt fremover og vil redusere antall ansatte.

DEL

[Nettavisen]: Sbanken skal kutte i bemanningen for å drive mer effektivt.

– Jeg er overbevist om at vi kan drive denne banken mer effektivt. Ved utgangen av neste år vil vi være færre enn i dag. Jeg tror vi kan gjøre ting enklere, med klarere ansvarsdeling. Min oppmerksomhet nå er rettet mot gjennomføring og kryssalg, sa adm. direktør Øystein Thomassen på en presentasjon i Oslo torsdag morgen.

Thomassen vil ikke konkretisere hvor stor nedbemanningen vil bli. Han mener Sbanken er i en unik posisjon i det norske markedet, og at banken han ledet tilbake i 2000 både har nyskapende og kundevennlige løsninger.

Sbanken ble børsnotert i 2017, 17 år etter at banken ble etablert, også med Thomassen i sjefsstolen.

Mer visjonært

– Børsnoteringen var en stor forskjell for banken, og jeg er her nå fordi jeg tror jeg kan tilføre banken visjonær tenkning og inspirasjon. I tillegg er jeg en som gjennomfører tiltak, sa Thomassen på en presentasjon i Oslo torsdag morgen.

Regnskapstallene for tredje kvartal viser at Sbanken (tidligere Skandiabanken) hadde netto renteinntekter i kvartalet på 420,8 millioner kroner, og det er hele 87 millioner mer enn i tilsvarende periode i fjor.

Disse inntektene, brutto renteinntekter minus brutto renteutgifter, er klart opp som andel av bankens forvaltningskapital fra tredje kvartal 2018. Resultatet før tap ble på 320,3 millioner, mens resultat før skatt utgjorde 283,2 millioner kroner. Det er 53 millioner kroner høyere enn i tredje kvartal 2018.

Utlånene vokste i foregående kvartal med 2,2 prosent til 81,6 milliarder. Tapene utgjør 0,18 prosent av de totale utlånene.

I andre kvartal i år utgjorde netto renteinntekter på 359,1 millioner kroner, resultatet før tap 245,5 millioner kroner og resultatet før skatt på 202,1 millioner. Utlånsveksten i andre kvartal var 2,2 prosent, og banken opplyste da at den tok markedsandeler.

Solid vekst

– Tredje kvartal var kjennetegnet av en solid vekst i utlånene og sterk lønnsomhet. Vår nye prismodell for distribusjon av fond bekrefter Sbankens posisjon som Norges mest åpne og nyskapende bank for personkunder.

– Fremover vil vi også levere nyskapende løsninger til markedet for mindre personkunder. Jeg ser frem til å lede banken, kommenterte Thomassen.

Den nye fondsmodellen innebærer at at alle returprovisjoner fra fondsleverandørene godskrives kundene.

Sunn norsk økonomi

Thomassen sier videre i en børsmelding torsdag morgen at den norske økonomien er sunn, og at de gode utsiktene ventes å vedvare.

– Vi ser ingen grunn til at Norges Bank skal heve renten de neste tolv månedene, supplerte han på presentasjonen.

Sbanken har bestemt seg for å øke satsingen på forbrukslån og usikrede lån, men vente likevel at de totale tapene vil holde seg under 0,20 prosent av utlånene.

De største aksjonærene i banken i dag er alle store, utenlandske fond. Markedsverdien av Sbanken ved børsslutt onsdag var 7,25 milliarder kroner, men 2019 har ikke vært noe godt børsår for Sbanken.

Aksjen er hittil i år ned 7,6 prosent, 9,5 prosent fra utgangen av desember i fjor (se grafen under). Sbank-aksjen falt kraftig fra april til september. Hovedindeksen ved Oslo Børs er i samme periode opp 13,7 prosent.

Artikkeltags