Gå til sidens hovedinnhold

Avviser triksing med anbudsreglene

Artikkelen er over 4 år gammel

– Det var Sparebanken Vest som tok initiativ til bysyklene. Vi hadde et møte mellom byrådet, etaten og Sparebankens ledelse i februar i år. Det møtet kan BA også finne i møtekalenderen min på nett.

For abonnenter

Det sier Harald Schjelderup.

Byrådslederen er konfrontert med et brev fra etatsdirektør Lise Reinertsen til Sparebanken Vest.

Her står det at kommunen ønsker å få etablert bysyklene i sommer. Her skriver hun til direktør Isdahl at «dersom Bergen kommune selv skal stå for dette prosjektet, er vi bundet (...) av lov om offentlige anskaffelser».

– Det vil ut fra et rent tidsmessig aspekt ikke være mulig å gjennomføre en offentlig anskaffelse, dersom bysykkelordningen skal etableres denne sesongen, skriver Reinertsen og føyer til: 

– Med bakgrunn i dette og tidligere kontakt i saken, retter vi da en henvendelse til Sparebanken Vest med forespørsel om dere kan stå ansvarlig for at en slik midlertidig bysykkelordning blir etablert.

Dette er saken

Sparebanken Vest finansierer innkjøpet av 400 midlertidige bysykler.

Gaven har en verdi på tre millioner kroner.

Da saken kom ut på Bergen kommunes nettside kommenterte byråd Anna Elisa Tryti at dette var strålende, og at hun takket banken for en gave til det beste for byen, bergenserne og besøkende.

Høyre og en førsteamanuensis i konkurranserett ved UiB har kritisert gaven. De mener at banken får politisk laddd reklame av byrådet som motytelse for bysyklene.

– En gave

– Her virker det da vitterlig som at det er kommunen som er initiativtaker til bysyklene, og at man på en måte ber Sparebanken Vest om hjelp til å omgå anbudsreglene?  

– Det Lise Reinertsen omtaler er den permanente ordningen som vi utlyser konkurranse på om kort tid. Jeg oppfatter at Reinertsen egentlig er svært tydelig på hvilken rolle kommunen har og kan ha i saken. Ved at det er gave, kan bysykkel-ordningen realiseres for i år. Når vi skal ha en permanent ordning, blir den utlyst. Det skjer om ikke lenge, sier Schjelderup.

– Kan du garantere at her er det ikke kommunen som her forsøker å omgå anbudsreglene ved å få banken til å kjøpe inn bysykkel-tjenesten? 

–  Ja. Det var banken som først signaliserte interesse for å bidra med allmennyttige midler til bysykler. Etter dette ble en sak i forrige uke har jeg på nytt spurt, og fått forsikringer om at banken var initiativtaker, og heller aldri har krevd noen form for gjenytelse, slik det må være for gaveinstituttet.

– Slik jeg forstår det var bakgrunnen for interessen den suksessen bysyklene var i fjor da DNV GL ga en tilsvarende gave til Festspillene i fjor.

Les også

I februarmøtet hos byrådet var meningen å få rede på om banken ville bidra til en permanent, eller midlertidig ordning. Det var kun en midlertidig ordning som var aktuelt. 

– Men hvem var det som kom tok initiativ til disse bysyklene før dette møtet? 

– Initiativet har kommet fra Hallgeir Isdahl (bankdirektør for samfunnsansvar, red. anm), som har hatt en dialog med Anna Elisa Tryti.

Schjelderup sier at det også var et stort ønske for byrådet å kunne etablere en midlertidig ordning, og det etablert kontakt mellom bymiljøetaten og Sparebanken Vest. Denne kontakten ledet frem til ordningen som banken nå tilbyr. 

I brevet til Reinertsen går det også frem at etaten har sondert markedet og at en slik ordning vil koste om lag tre millioner kroner.

Det er helt likt det Sparebanken Vest gikk ut og sa at denne gaven var verdt.

BA har fått innsyn i en omfattende korrespondanse mellom etaten og banken. Det går frem at BT skal få gladsaken om bysyklene eksklusivt, men også at de er forberedt på spørsmål om ikke dette burde vært på anbud.

Nederst i saken er en faksimile fra «spørsmål og svar»-brevet som de som uttalte seg i saken skulle kunne innholdet i.

Tidligere har ekspert i konkurranserett Ronny Gjendemsjø ved UiB sagt til BA at det å gi sykler som en gave er ikke en anskaffelse.

– Men når kommunen mottar syklene, og lar Sparebanken Vest få reklameplass, da kan man spørre om reklamen er et vederlag for syklene.

For da saken ble lagt ut på Bergen kommunes nettside og i BT, handlet historien om byråd Tryti og sykkelsjef Einar Grieg sitt skryt av Sparebanken Vest. På bakskjermen av de 400 syklene står logoen til Sparebanken Vest.

Etatsdirektør Reinertsen skriver i en SMS til BA at hun ikke er tilgjengelig i kveld, mandag. 

Isdahl i Sparebanken Vest har tidligere omtalt kritikken mot gaven, frontet av Høyres gruppeleder Hilde Onarheim, som litt trist. 

– Vi har en lang tradisjon for å jobbe for byens befolkning og byens utvikling, og vi har engasjert oss så lenge vi har eksistert. Sammen med det forrige byrådet var vi med på å løfte frem både Litteraturhuset og Fargespill, sa Isdahl til BA.

– Leit at gaver blir mistenkeliggjort

– Jeg synes det er leit at allmennyttige gaver blir mistenkeliggjort. Bergen har en lang og stolt tradisjon for at private bidrar, fra kunst i KODE til Trond Mohn, Rieber og sparebankene, sier Schjelderup. 

– Vi må ikke stille oss i en situasjon der private vegrer seg for å gi gaver til fellesskapet. Så må vi som offentlig myndighet selvsagt gjøre ting etter boken, og tåle at vi blir gått etter i sømmene. Men det Høyre har gjort med sine uttalelser tidligere i denne saken, er å skremme vekk private fra å gi, og det synes jeg er sterkt beklagelig.

Kommentarer til denne saken