– Vi har fått en anmodning fra Helse Vest og lokale helseforetak om å bidra til at man har nok helsepersonell tilgjengelig, forteller Steinar Hunskår, prodekan for utdanning ved Medisinsk fakultet på Universitetet i Bergen, til BA.

Han forteller at de har blitt bedt om å lage en ordning der medisinstudenter som er ferdige med to år av studiet kan melde seg frivillig til helsetjenesten ved behov.

Dette har de nå gjort, og torsdag kveld sendte medisinsk fakultet ut meldinger til alle aktuelle studenter. Det vil si cirka 700 personer, sier Hunskår.

– De har fått spørsmål om å melde seg til tjeneste, hvor de kan tenke seg å jobbe, hvor langt de har kommet i studiene og om å oppgi personalia, forteller han.

Tirsdag skrev BA om hvordan Helse Bergen forbereder seg på en koronapandemi.

Her får du siste nytt om koronasituasjonen.

– Stor vilje til å bidra

Bare fra torsdag kveld til fredag morgen har 150 studenter meldt seg til tjeneste, sier Hunskår fornøyd.

– Dette har skjedd mens de fleste sikkert sov, så vi har tro på at medisinstudentene har høy vilje til å stille opp. Dette tror vi derfor blir en stor suksess.

Leder for medisinsk studentutvalg ved UiB Gard Aasmund Skulstad Johanson er fjerde års medisinstudent. Han er blant dem som har stilt seg til disposisjon.

– Jeg meldte meg til blant annet smittekontakttelefon, forteller han til BA.

Johanson mener det at medisinstudenter bes om å stille opp, viser at situasjonen er alvorlig.

– Samtidig synes jeg det er positivt at medisinstudenter er sitt ansvar bevisst og melder seg, sier han.

Nå starter arbeidet med å sortere studenter som har meldt seg etter kompetansenivå og hvor de ønsker å jobbe.

– Vi oversender listene til Helse Bergen, sier Hunskår.

Han forteller at grunnen til at de også spør om studentene vil jobbe i kommunene, er at sykehusene også skal organisere beredskap for kommunene.

– En del kan jobbe som leger

Medisinstudentene kan gjøre arbeid tilpasset nivået på studiet de har kommet.

– De som er ferdige med fire og et halvt år har studentlisens og kan i praksis jobbe som leger. De andre vil kunne jobbe som annet personell, ut fra kompetanse- og erfaringsnivå. Alt fra sykepleiervikarer til portører. Vi forsøker å sørge for at de får jobber som er mest mulig i samsvar med kompetansenivået de er kommet på, forklarer Hunskår.

Universitetene har stoppet all undervisning, også ved medisinske fakulteter. Men praksisen for studentene som nærmer seg å være ferdige med fire og et halvt års studier, er ikke stoppet, sier Hunskår.

– Vi er opptatt av å få et nytt kull gjennom med studentlisens slik at flest mulig kan bli så gode som mulig og kan gjøre mest mulig nytte for seg om de må ut i tjeneste. Derfor holder vi de i praksis ved sykehus, på fastlegekontorer og i kommunehelsetjenesten.

– Synes det er flott å få bidra

Arisha Nawaz, tredjeårs medisinstudent og leder for Norsk medisinstudentforening i Bergen, forteller at de fleste studentene er positive til at de blir spurt om å bidra.

Saken fortsetter under bildet.

– Veldig mange setter pris på muligheten til å bidra i en felles dugnad. De synes det er flott at de kan utnyttes som en ressurs. Noen er litt usikre på hvordan de kan bidra og lurer på om de har nok kompetanse, men generelt er det god stemning, sier Nawaz.

Mange studenter er usikre på tiden fremover med tanke på obligatorisk undervisning som ikke kan gjøres digitalt og eksamener.

Nawaz fikk selv melding med spørsmål om å bidra i går.

– Foreløpig har jeg ikke meldt meg, for jeg sitter i karantene etter en tur til Rwanda, sier hun.

Mobiliserer sykepleierstudenter

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) har de fredag lagt ut en henvendelse på vegne av helseforetakene. De ber blant annet om at sykepleier, vernepleier, fysioterapi- og jordmorstudenter melder seg til tjeneste i helseforetakene og kommunenes helsetjenester ved behov.

– Det er frivillig, og gjelder studenter som ikke er i arbeid andre steder, sier dekan Randi Skår ved fakultet for helse- og sosialvitenskap på HVL til BA.

De har foreløpig ingen oversikt over hvor mange som har meldt seg, da de nettopp har lagt ut henvendelsen.