Gå til sidens hovedinnhold

Bare samvittigheten er grønn

UiBs siste «klimatiltak» vil trolig ha mer å si for samvittigheten enn for klimaet. Men det har nå i det minste fyrt opp en Frp-er.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

For noen år siden satte Universitetet i Bergen fullt fokus på sitt eget klimaavtrykk. Energiforbruket skulle ned, kjøttforbruket skulle ned, flere skulle reise med tog og UiB skulle bli landets første «sykkelvennlige» universitet. Gode intensjoner, og tiltak som absolutt oppfyller påstanden om at «klimakampen starter med oss selv».

Men nå har det gjennom studentavisen Khrono kommet for dagen at UiBs klimasatsing møter seg selv i døren fordi universitetet har hånd om flere stiftelser som får penger til å yngle gjennom investeringer i oljeselskaper. Blant annet har stiftelsene gjennom Storebrands forvaltning en portefølje som omfatter selskaper som Equinor, Total, Petrobras, Royal Dutch, BP og Shell.

Noen synes selvsagt at dette ikke harmonerer helt med UiBs interne klimakamp, men mener det er «hyklersk» å ha eierskap i oljeselskaper samtidig som man vil gjøre en innsats for en bedre klode.

Det gjør åpenbart inntrykk på UiBs ferske rektor Margareth Hagen. Hun forteller at UiB ved første anledning skal kvitte seg med sine oljeinteresser. Blant annet er Meltzerfondet, som hun selv er styreleder i, involvert i oljeaksjer.

Hagens salgsiver fyrer Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen opp i den grad at han tar saken opp i Stortingets spørretime. Steffensen har funnet frem kalkulatoren, og kommet frem til at av UiBs statlige overføringer for inneværende år, totalt 3,9 milliarder kroner, kan rundt 789 millioner klassifiseres som «oljepenger». Frp-representanten har kommet frem til summen ved å ta utgangspunkt i at rundt 20 prosent av utgiftene i statsbudsjettet kommer fra oljesektoren.

Nå vil han at statsråden for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim (H), skal svare på om han har noen indikasjon på om UiB synes det er problematisk at 789 millioner kroner i direkte overføringer skyldes oljepenger, og om UiB på noe tidspunkt har ønsket å avstå fra disse midlene for å få en mer miljøvennlig profil.

For ordens skyld: Før helgen var svaret på spørsmålet ikke klart. Men etter alt å dømme blir det to ganger nei ...

Men Steffensen har et poeng. Det er ikke til å komme fra at inntekter fra oljeindustrien er viktig for UiB og for Norge. Det er et poeng som ikke hindrer UiB å iverksette tiltak for å få ned klimaavtrykket. Men det viser også at uansett hva man gjør, eier oljeselskap eller utdanner personell til oljesektoren, så risikerer man å bli påklistret merkelappen «hyklersk».

For samtidig som det fremover åpenbart skal ligge under UiBs klimastandard å ha eiendeler i fond som eier oljeaksjer, er det naturligvis uaktuelt å kutte ut petroleumsstudiene. Riktignok la de for en tid tilbake ned bachelorstudiet i petroleumsteknologi, men det var nok først og fremst på grunn av manglende søkertall, ikke på grunn av dårlig klimasamvittighet.

Men masterstudiet består. I vaskeseddelen til dette studietilbudet slår UiB fast at jorden står overfor katastrofale klimaendringer, at CO2-utslippene må ned samtidig som man må finne løsninger på det økende energibehovet i verden. «Om vi skal nå desse målene, må vi utvikle effektive bruksmåtar for energikjeldene våre. Metoder som auka oljeutvinning (EOR) sikrar at vi får meir olje frå eksisterande installasjonar, samstundes som dei tener som lager for CO2», heter det på UiBs nettsider.

Man kan jo lure på hvorfor UiB-ledelsen synes det ligger under dere klimastandard å ha aksjer i selskaper som godt kan bli studentenes fremtidige arbeidsgivere, og som også vil spille en viktig rolle i overgangen til et mer klimaforsvarlig samfunn. Både Equinor, Total og Shell har for eksempel en avgjørende rolle når det gjelder reservoarene i Nordsjøen som skal tjene som lager for CO2.

Nå skal ikke jeg blande meg opp i hvilke selskaper UiB synes det er forsvarlig å eie, men å selge seg ut av oljeselskaper er ikke noe klimatiltak fra universitets side. Oljebransjen trenger fortsatt investeringer for å bidra til «det grønne skiftet». Som UiB selv skriver på sine nettsider vil sektoren spille en viktig rolle for omstilling til en klimavennlig verden.

Derfor bidrar UiB i langt større grad til klimasaken ved å utdanne personell og bidra til forskning og teknologiutvikling som er helt nødvendig, enn ved slagordtiltak som å selge seg ut av det som muligens blir studentenes fremtidige arbeidsplasser. Eksempelet med å utdanne personell som kan gjøre storskala CO2-fangst og -lagring til en suksesshistorie er godt i så måte.

Kommentarer til denne saken