Barmen ma­ner til ky­nis­me i inn­spur­ten

Kris­tof­fer Barmen var en let­tet mann da­gen der­på 3-2-sei­e­ren på Ler­ken­dal. Han me­ner si­tua­sjo­nen i klub­ben er helt an­ner­le­des enn ved ned­ryk­ket i 2014.