Dette gjelder trening i alle idretter, og det åpnes opp for all barne- og ungdomsidrett til og med det året man fyller 19 år for trening. Er man eldre gjelder fortsatt kravet om maksimalt 20 personer og avstand på en meter.

– Det har vært viktig for oss å prioritere barn og unge først. De andre må vente litt og jogge i skogen, sier Raja.

Det vil fortsatt ikke være tillatt å spille ordinære seriekamper og arrangementer. Det blir tillatt å arrangere treningskamper.

Trafikklys

Fra 1. juni innfører regjeringen tiltaksnivåer for organisert trening på samme måte som for skoler og barnehager. Tiltaksnivåene framstår som et trafikklys og går fra rødt, via gult til grønt.

– Vi vet hvor viktig idretten er som fellesskapsbygger, som sosial arena og møteplass. Derfor er det ekstremt viktig – både for idretten og for samfunnet – at vi nå kommer i gang med treningsaktivitet for barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Nivået på tiltakene bestemmes av blant annet av smittesituasjonen i samfunnet og helsevesenets kapasitet. Per mai 2020 gjelder et gult tiltaksnivå nasjonalt.

– Jeg håper vi kan komme over i grønn fase så snart som mulig, ss Raja på spørsmål fra NTB på torsdagens pressekonferanse.

Svømmehallene åpner

Innføringen av en fargeskala for tiltak skaper tydeligere linjer mellom det som gjelder for skole og barnehage og for det som skjer på fritiden, og det vil gjøre det lettere å forstå og følge gjeldende retningslinjer.

Fra 1. juni vil også svømmehallene åpne for svømmeopplæring og organisert svømmetrening. Det betyr at det er tillatt med organisert svømming når aktiviteten gjennomføres i tråd med smittevernregler. Helsemyndighetene vil komme med egne anbefalinger for svømmehallene.

– Nå er det viktigere enn noen gang at idretten er sitt ansvar bevisst og at vi greier å overholde smittevernreglene slik at vi kan bevege oss inn i neste fase, sier Raja.