Gå til sidens hovedinnhold

Barnehage er for dyrt, dropp matpengene

Dersom barnehagen skal ha et mattilbud, mener jeg det bør være dekket inn av den ordinære foreldrebetalingen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rødt foreslår på kommende bystyremøte å fjerne matpengene i de kommunale barnehagene. Vi mener at beløpet som kreves inn for matservering i kommunale barnehager i praksis må ansees å være en del av den obligatoriske foreldrebetalingen for en barnehageplass.

Makspris for en barnehageplass er 3230 kroner per måned, og med matpengene vil den reelle prisen for en kommunal barnehageplass utgjøre 3500 kroner.

Dette mener jeg er problematisk på flere måter. Maksprisen for en barnehageplass har økt mye i årene etter 2014. Fra 2009 og frem til 2014 sto prisen fast på 2330 kroner. Ifølge barnehage.no hadde maksimalprisen i 2019 vært på rundt 2870 kroner, hvis den hadde fulgt prisutviklingen i samfunnet.

Å kreve inn matpenger øker altså ytterligere en kostnad som allerede er løpt løpsk under den blå regjeringen.

I tillegg vil innkreving av penger for mat fungere usosialt på den måten at belastningen øker i takt med synkende inntektsnivå hos foreldrene. Fordi det ikke fins noen muligheter for moderasjon på denne delen av foreldrebetalingen.

I en større sammenheng vil innkreving av matpenger uthule maksprisen som sådan, fordi det er opp til hver enkelt barnehageeier hvilket nivå betalingen skal ligge på.

Bergen kommune kan motvirke disse effektene ved å unnlate å kreve betaling for maten i sine barnehager.

At matpenger kreves inn som et tillegg til den ordinære betalingen for en barnehageplass indikerer at matservering er et tilbud utover det lovpålagte. Det er imidlertid mye i barnehagens rammeplan, som er en forskrift til barnehageloven, som indikerer at mat bør være en integrert del av et helhetlig pedagogisk tilbud. Dersom barnehagen skal ha et mattilbud, mener jeg det derfor bør være dekket inn av den ordinære foreldrebetalingen.

Les også

Barnas frihet ofres på utepilsens alter

Om det i det hele tatt bør være daglig matservering i barnehagen eller ikke, er det delte meninger om blant barnehageansatte, noe som blant annet er kommet frem gjennom debattinnlegg på barnehage.no. Skepsisen ser ikke ut til å handle om matserveringen i seg selv, men om at arbeidet med tilbudet går på bekostning av annen nødvendig oppfølging av enkeltbarn og barnegruppe, på grunn av en bemanningsnorm som i utgangspunktet ikke står i samsvar med de oppgavene barnehagene er gitt i lov og forskrift.

Noen private barnehager har løst problemet ved å ansette kjøkkenpersonale i tillegg til grunnbemanningen, med den konsekvens prisen for en plass i disse barnehagene økes ytterligere.

Jeg tror ikke det spiller noen rolle for foreldre hva de ulike posteringene på barnehageregningen heter. Jeg tror det er totalsummen som betyr noe, og nå er denne summen blitt altfor høy. Det kan Bergen kommune gjøre noe med.

Les også

Matpakken trenger ikke å være en fornøyelsespark

Les også

Jeg vil si unnskyld til alle aleneforeldre