Akasia: – Vi har ikke gjort noe lovstridig

Selskapet har nå svart kommunen om kravet på 28 millioner kroner.