Klager på henleggelsen etter barnehageulykke

Foreldrene til gutten (1) som døde har klaget på henleggelsen av saken mot den ansatte.