Her er foreldrene mest og minst tilfreds med barnehagen

På listen over de barnehagene hvor foreldrene er mest fornøyde er 20 av 23 private. – Hetsen mot private barnehager må stoppe, sier Henning Warloe (H).