Nok en gang kan man lese om hvordan barnehagen kan legge tilrette at folk flest skal slippe å forholde seg til barnehagens normale åpningstid. Nå skal det vurderes om barnehagene skal være kveldsåpne.

Som pedagogisk leder i en barnehage, kjenner jeg at nå begynner det å bli nok. Det får være grenser for hvor langt barnehageansatte skal måtte strekke seg for å få samfunnet til å gå rundt. Er det noen som har spurt de ansatte i barnehagen om hva de selv syns?

Hva med de ansatte som selv er alene med lite nettverk? Det er allerede vanskelig nok å kombinere åpne- og stengevakter med å rekke å hente egne barn i en annen barnehage som stenger samtidig. Da er det opp til den ansatte selv å organisere innad i barnehagen og på tvers av avdelinger for å få det til å gå rundt.

De ansatte i barnehagen styrer og steller for å tilrettelegge. Vi står over om foreldre kommer for sent, eller kjenner på stresset når foreldrene står på dørene før syv om morgenen.

I noen tilfeller åpner man faktisk dørene før syv av samvittighetsgrunner, fordi foreldrene har jo en jobb å rekke. Og vi gjør det med den største selvfølge. For vi er jo et serviceyrke er vi ikke? Men hva med vår jobb? Når skal de med den største makten ta ansvar for oss?

Les også

De som gjør de viktigste jobbene, verdsettes minst

Det har tidligere blitt sendt ut spørreundersøkelser til foreldre om hvilke åpningstider de ønsker. Kommer det endringer med forlenget åpningstid, må de ansatte innordne seg etter det – selv om bemanningen er tynn nok som den er.

Hva med å bruke de pengene som er tiltenkt kveldsåpne barnehager til å styrke det tilbudet som allerede finnes og løfte statusen til de barnehageansatte til det de faktisk fortjener? Uten barnehagen går ikke samfunnet rundt. Det så vi vel under pandemien, med hjemmekontor og barn som løp rundt beina på en?

I stedet for å fokusere på hvordan man kan tilrettelegge for samfunnet forøvrig, er det på høy til å finne ut hvordan man kan tilrettelegge for og ivareta barnehageansatte. De er også mennesker med egne liv utenfor jobb, ikke roboter som kun er til for å tilfredsstille andres behov.

Kanskje man heller burde få bedrifter til å legge til rette for at deres medarbeidere skal rekke over hverdagskabalen, uten at det går på bekostning av barnehageansatte?

Les også

Barnehageansatt: – Jeg vil gå hjem uten vondt i magen