Nei til kveldsåpe barnehager

– Noen ganger er det søndagsåpne butikker som foreslås, andre ganger er det lengre åpningstider i barnehager/kveldsåpne barnehager.

Stadig forsøkes det å utvide åpningstider som vil medføre at flere og flere yrkesgrupper må gjøre om på sin hverdag. Barnehage skal være et pedagogisk tilbud ikke en oppbevaringsplass, for hvis det blir en oppbevaringsplass så kan vi ikke kalle det for en barnehage lengre. Vi må tenke på barnet oppi det hele.

I Norge er det sånn at noen yrkesgrupper må jobbe skift og turnus for å holde hjulene i gang, spesielt innen helse, omsorg og varehandelen. Men det er og skal være unntaket.

Ved å ha lengre åpningstider på flere steder åpnes det opp for at flere yrkesgrupper må jobbe skift og turnus.

Hvordan er det meningen at arbeidsgiver skal organisere dette? Og hvordan vil da kvaliteten på tjenesten være? Vi er redd at dette vil åpne opp for bemanningsbyråer, midlertidige ansettelser og mer jobbing på fri-høytidsdager og fellesferien.

Og barna vil da komme i andre rekke.

Vi ser med bekymring at det stadig legges opp til et døgnåpent samfunn der familietid kommer i siste rekke.

Så vår oppfordring er at vi heller må lytte til fagkunnskapen til de som jobber i barnehagene.

Fauzia Hussain-Wiik,

leder, LO i Bergen og Omland

Solveig Irene Skjerve,

leder, Fagforbundet Fana

Bybanefiasko

– Jeg har muligheter til å følge med passasjerbelegget daglig på Bybanen over Mindemyren, og kan registrere at kun enkelte morgen- og ettermiddagsavganger har en del belegg, mens avganger resten av dagen går med nesten tomme vogner.

På bakgrunn av den store investeringen må dette betegnes som en fiasko. Ut fra forurensing ved bygging og produksjon av betong, armeringsjern og stål kan ikke dette være noe godt miljøtiltak.

Stopp bybaneutbygging til Åsane snarest. Vestland fylke og bergenserne vil sitte med milliardgjeld langt inn i neste generasjon.

Arne Lund Hansen

Lønn

– Lederen i lørdagens avis hadde overskrift «Usolidarisk av sjefene». De fleste sjefer har, slik jeg kjenner det, resultat-avlønning, en form for akkord. Hvis bedriften går bedre vil de derfor få bedre lønn. Norsk næringsliv gikk bra i fjor. Jeg kjenner også en del ansatte i oljevirksomhet, som fikk økt lønn som følge av bedrede resultater. Mener avisens redaktør at det var usolidarisk av disse også?

Arne Gabrielsen

Svar: Hei, Arne! Takk for spørsmålet ditt. Tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at de aller fleste fikk nedgang i kjøpekraften i fjor. Industriarbeidere fikk en lønnsvekst på 3,5 prosent, mens streikende lærere måtte nøye seg med 3,3 prosent. Dette skjedde i et år med sterk vekst både i strømpriser, matvarepriser, drivstoffpriser og på andre områder. Samtidig fikk ledere i industrien 9,6 prosent mer i lønningsposen, mens direktørene i olje- og gassbransjen fikk en inntektsvekst på hele 21,3 prosent, i hovedsak knyttet til bonuser fordi norsk næringsliv gikk svært bra på dette området, som virker nærliggende eksemplet du viser til.

Industriarbeiderne fikk altså langt lavere prosentmessig vekst i lønningene enn lederne i industrien, selv om de naturligvis er viktige for at næringslivet går godt. For en yrkesgruppe som lærerne er det vanskelig å skille mellom gode og dårlige økonomiske år. Og når det gjelder toppsjiktet i olje- og gassbransjen, 21,3 prosent økning på allerede høye lønninger, så krever det en bedre forklaring enn den som er gitt.

Foran årets mellomoppgjør er den såkalte frontfagsmodellen kommet i spill. Det handler om å ta vare på balansen mellom kostnadsutvikling og konkurransekraft. Utgangspunktet er at de såkalte frontfagene, den konkurranseutsatte delen av norsk industri, forhandler først og danner rammene for oppgjøret på andre felter. Det er viktig å slå ring om frontfagsmodellen for å ivareta en god balanse mellom kostnadsutvikling og konkurransekraft i næringslivet. Også sjefer har ansvar for det. Det er vanskelig å se at forskjellene i inntektsutviklingen som danner bakteppet for årets forhandlinger kan kalles noe annet enn usolidarisk.

Hilsen Guro Valland,

sjefredaktør, BA

Xhibition

– Det er altfor dyrt å gå på do, det burde vært gratis. Dessuten burde toalettene vært vasket bedre. I 16-tiden mandag 27/2 lå det en død fugl på gulvet på do!

Jenter 15

Svar: Hei sann. Toalettene på Xhibition er gjestetoaletter for de mange besøkende til senteret. Det er rutiner for hyppig vask fra morgen til kveld. I tilfeller hvor det oppstår hendelser og det blir varslet, søker man å foreta ekstra renhold så snart som mulig. Dersom innringer til Summetonen har hatt en slik negativ opplevelse ved renhold, beklager vi det. I så tilfelle har rutinene fanget dette opp ved neste besøk fra vårt renholdspersonale. At en fugl har forvillet seg inn på toalettanlegget ansees for øvrig som et beklagelig engangstilfelle.

Å drifte et slikt toalettanlegg medfører store kostnader. Vi har derfor som på alle andre steder i Bergen med slike tilbud, sett oss nødt til å ta en liten avgift for besøkende. Det oppleves som at de alle fleste aksepterer det.

Med vennlig hilsen

Ole Warberg

God service

– Takk til Power på Åsane Storsenter for fantastisk god service og fin veiledning da jeg kjøpte meg ny mobiltelefon forleden! Jeg er storfornøyd!

Hilsen Jan Ove Carlsen

Les flere summetoner her: NRK diskriminerer oss