Saken ble behandlet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg i fjor, men nå skal den behandles på nytt av domstolens høyeste instans – storkammeret.

Saken ble tatt videre ettersom saksøkeren tapte med knappest mulig margin – tre av dommerne var uenig med flertallet på fire i at Norge hadde brutt menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 8 om retten til respekt for privatlivet og familielivet.

Kritikk mot barnevernet

Kvinnen i 30-årene fødte sin sønn i 2008 og fikk innvilget opphold på et mødrehjem. Der slo de ansatte raskt alarm fordi gutten mistet vekt, og fordi moren i deres øyne ikke forsto behovene hans. Samme år mistet hun omsorgen for barnet.

I 2009 avgjorde tingretten at moren skulle få tilbake omsorgen for sønnen, men gutten ble aldri tilbakeført. Lagmannsretten kom imidlertid fram til motsatt konklusjon. Gutten ble flyttet til fosterhjem, og i 2012 besluttet det norske rettsapparatet at fosterforeldrene skulle få adoptere gutten, skriver Dagbladet.

I tingretten ble barnevernstjenesten kritisert for at jordmødrene på sykehuset ikke hadde fått forklare seg for fylkesnemnda om hvordan barselperioden hadde forløpt, skriver avisen. Sykehuset leverte i oktober 2008 en rapport som var svært positiv for den unge moren.

Mødrehjemmet ble kritisert for å ha underslått prøvesvar som viste at babyen hadde en øyeinfeksjon som kunne ha forklart slapphet og dårlig matlyst.

Les også

Johnny Nilsen fikk telefonen ingen fedre vil ha

 

Les også BAs reportasje om menneskehandelens yngste ofre: Prisen for et barn (BA+)

Under angrep

Kvinnen og hennes mann har i dag to barn som bor hjemme. Ifølge Dagbladet har barnevernet i deres nye hjemkommune aldri trukket omsorgsevnen deres i tvil.

Fra både Bulgaria, Slovakia, Tsjekkia og Belgia er det sendt inn støtteskriv for saksøkers sak. De mener alle at Norge har brutt menneskerettighetene ved å tillate at barnet ble adoptert av fosterforeldrene – uten saksøkers godkjennelse. På den annen side har den norske stat fått støtteerklæringer fra Danmark, Italia og Storbritannia, skriver VG.

Saken er så viktig at Regjeringsadvokaten selv, Fredrik Sejersted, reiser ned for å prosedere saken for den norske stat.

Den franske advokaten Gregory T.D. Dieudonne som representerer den norske moren, sier til VG at han vil fokusere på det han mener er en systemfeil ved det norske barnevernet. Han viser til at barnevernet i Norge er under angrep både nasjonalt og internasjonalt.

Uenig i kritikken

Fosterforeldrenes advokat, Mette Yvonne Larsen, mener på sin side at kritikken mot barnevernet er feil.

– Også i vårt samfunn veier retten til familieliv etter artikkel 8 tungt og er sentral. Men barnets rett til å opprettholde de bånd som er skapt ved en plassering utenfor hjemmet, veier også tungt. Jeg deler ikke en del av den kritikken som kommer fra østeuropeiske land hva gjelder det norske barnevernet, sier Larsen til VG.

Til sammen ni barnevernssaker har de siste årene vært behandlet eller skal behandles av EMD. Norge ble dømt for brudd på EMKs artikkel 8 i en tilsvarende sak i september, men er så langt blitt frifunnet i tre.

(©NTB)