«Siste året har regionen stått i tøffe tak etter at det ble avdekket utfordringer ved Vestlundveien ungdomssenter», står det i en artikkel publisert på Bufetats intranett fredag ettermiddag.

Ifølge Dagbladet trekker regionledelsen frem avisens avsløringer om barnevernsinstitusjonen Vestlundveien ungdomssenter i Bergen som belastende.

– Stillingen er særdeles tidkrevende i perioder siden virksomheten er en 24/7 akuttfunksjon og spesielt med saken rundt Vestlundveien i fjor, uttaler regiondirektør i Bufetat, Øistein Søvik i en artikkel på etatens intranett.

Søvik slutter formelt i stillingen 1. februar, skriver Dagbladet.

Etter flere kritiske artikler i Dagbladet om tilstanden på Vestlundveien ungdomssenter i Fyllingsdalen, besluttet barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) at barnevernsinstitusjonen skulle legges ned for godt i fjor sommer.

Les også: Ungdomssenter i Fyllingsdalen legges ned

Uforsvarlig

I etterkant av Dagbladets avsløringer gikk også Statens helsetilsyn inn for å undersøke om Fylkesmannen i Hordaland hadde ført godt nok tilsyn ved ungdomssenteret. Det er Fylkesmannen som har tilsynsansvar for barnevernsinstitusjoner.

Rapporten viste at helsetilsynets refser Fylkesmannens tilsyn, som beskrives om ikke forsvarlig. Ifølge helsetilsynet ble det ikke gjort systematiske vurderinger av risiko og sårbarhet i barnevernsinstitusjonen.

– Vi har sviktet barna

I en pressemelding skrev fylkeslege Helga Arianson at hun beklager det mangelfulle tilsynet.

– Vi beklager at vi har sviktet barna ved ikke å oppdage at de ikke fikk den omsorgen og hjelpen de skulle hatt.

Dagbladets artikkelserie om Vestlundveien ungdomssenter avdekket blant annet historien om Hanne Knutshaug, som ble heroinavhengig mens hun bodde på senteret. Hun døde 18 år gammel i en fallulykke i fjor høst.

Nå har altså regiondirektøren gått av. Søvik ønsker ikke å intervjues av Dagbladet. Han har jobbet i Bufetat region vest siden januar 2014.