Gå til sidens hovedinnhold

Båteierne følger kulden nøye. –Verst om strømmen blir borte

I begge leire kunne de fint klart seg uten den hissige kulden. Gjentatte netter med under ti minus fører til tykkere is. Vinteren har aldri vært båtfolkets venn!

– Så selv til båten vår onsdag. Normalt er det kanskje fire-fem centimeter med åpent vann mellom skrog og is, men nå lå den tett inntil.

Flere hundre båter

Bård-Tore Norheim er nyvalgt formann i Bergens Motorbåtforening lengst ute i Nordåsvannet, men foreløpig ikke så veldig bekymret for isen.

Hans tanker går mest mot den dagen strømmen eventuelt forsvinner fra båten, og kulden får herje om bord. Da begynner de virkelig store problemene for båteierne.

Bergens Motorbåtforening har flere hundre båter liggende ved fem brygger. De som ligger lengst mot Nordåsstraumen har minst problemer, mens de innerste har mest føling med isen. De aller heldigste er de som overvintrer i tre store hangarer på land.

– På grunn av mer is lenger inne i Nordåsen, er det heldigvis liten eller ingen trafikk av større båter. For mye bevegelse i havnebassenget og i isen, vil kunne skade båtene. Sånn som det er nå, må vi bare regne med litt mer slitasje på bunnsmurningen.

Også i Neptun Motorbåtforening holder de et våkent øye med isen. Ikke hver vinter det fryser til i Store Lungegårdsvannet, men det har det gjort nå.

– Så lenge isen og båtene ligger i ro, går det greit. Bekymringen er hva som skjer når mildværet kommer. Blir det plutselig omslag med mye vind, kan bevegelse av store isflak skape problemer for havneanlegget.

Odd Harald Eide er formann i Neptun. Også han peker på frostskader om bord som det en må prøve å unngå.

– Langvarige kuldeperioder er alltid en utfordring. Bunninntak og skroggjennomføringer under vannlinjen kan få frostsprenging inne i båten. Vi anbefaler medlemmene å holde oppsyn med dette. Selvlensende båter kan også få problemer hvis dreneringene tettes og fryser til. Vi har så langt ikke fått melding om frostskader fra våre medlemmer.

Han opplyser at i Neptun er det per i dag ca. 250 båter.

Gleder seg til våren

– En tredjedel har vinteropplag på land. Noen har båten hjemme, og noen leier opplag innendørs andre steder. Men 130–150 båter overvintrer på sjøen.

I Bergens Motorbåtforening har de noen helårsbrukere av fritidsbåten, mens majoriteten nå lenger mot vår – og ikke minst sommer.

– Ja, det kribler i fingrene hos noen hver nå, sier Norheim som er én av veldig mange som mer og mer bruker fritidsbåten som hytte på sjøen.

– Vi har inntrykk av at adskillig flere hos oss brukte båten flittigere i fjorårssesongen, kommenterer Eide.


Kommentarer til denne saken