Hva spyr cruisebåtene ut?

– Ser at BA tar opp saken om forurensing fra cruisebåtene. Har kjørt mye på Vestlandet nå i sommer og sett på alle cruisebåtene som besøker våre fine vestlandsfjorder. Det som forbauser meg er å se hvor mye disse båtene spyr ut av røyk.

Leste en gang at Bergen skulle bruke droner for å måle hvor mye cruisebåtene slipper ut av forurensing. Som gammel sjømann så vet jeg at båtene skal ha utstyr som reduserer forurensingen. Det ser ikke ut til å stemme.

Er det noen som kan svare på om det blir tatt prøver på hva disse cruisebåtene slipper ut?

Alf Gunnar Wold

Bergen Havn svarer:

– Vi evaluerer utslippene når cruiseskipene ligger ved kai, gjennom en egen indeks vi har utviklet. Utslipp under seiling ligger under nasjonale myndigheters ansvarsområde.

Astrid Tomassen

Sjøfartsdirektoratet svarer:

– Hva som kommer ut av skorsteinen er ikke alltid beskrivende for hvor mye et fartøy forurenser. Det har vi erfart, spesielt med eldre cruiseskip. Et eksempel kan være fartøy som ligger til kai og det kommer hvit røyk ut fra skorsteinen. Det kan bety at fartøyet slipper ut vanndamp etter rensing av eksosen, en såkalt scrubber.

I flere tilfeller stopper cruiseskipene scrubber-anleggene når de ligger til kai, og bytter over til lavsvovel-drivstoff. Vi har ved noen tilfeller avdekket bruk av feil drivstoff når de ligger til kai etter at slike anlegg er slått av. At fartøyene slipper ut hvit damp kan være misvisende da flere oppfatter det som ulovlig utslipp.

I verdensarvfjordene er det kommet krav om utstyr som fjerner synlig røyk fra skorsteinen inklusiv damp. Det vi fremdeles gjør er tilsyn i verdensarvfjordene (rene miljøtilsyn) og svoveltilsyn. I tillegg har vi inspektører på Svalbard i sommersesongen som kontrollerer cruiseskipene der.

Vi har et høyt fokus på miljøtilsyn der vi nå ser en høyere grad av etterlevelse av utslippsregelverket.

Marit Nilsen

Elektrosjokkvåpen

– Jeg leser i BA 23. august at politiet løste et vanskelig oppdrag på Skogsvåg ved hjelp av elektrosjokkvåpen, som de skjøt mannen med. Mitt spørsmål er: hvorfor bruker ikke politiet det oftere, for eksempel da en mann ble skutt og drept for noen år siden.

Knut Doksæter

Seksjonsleder for operativ trening svarer:

– Alle bruk av maktmidler fra politiets side krever lovhjemmel. Det er en rekke krav som skal være oppfylt før vi bruker elektrosjokkvåpen, derfor bruker vi det sjelden. I de tilfellene der vi kan bruke skytevåpen, kan vi også bruke elektrosjokkvåpen dersom det er mulig.

Vi gjennomførte opplæring for politiet i Vest Politidistrikt våren 2023, slik at alt politipersonell kunne bruke elektrosjokkvåpen fra sommeren av. Vi hadde ikke elektrosjokkvåpen under hendelsen i Ibsens gate.

Andre Vatle Lilletvedt

Imponert

– Jeg vil berømme politiet i Bergen for innsatsen lørdag 2. september! Ifølge stabssjef Gustav Landro kom det brått på. Jeg synes måten demonstrasjonene ble håndtert, der de skalerte etter situasjonen ved å bruke ropert og snakke med de involverte partene, var veldig bra! Gjennom natten ble det ikke mer bråk.

Sammenlignet med hvordan slike demonstrasjoner håndteres mange andre steder i verden, synes jeg det var imponerende av politiet vårt!

Eline Olsen

Valgflesk

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum kommer til Arna stasjon og lover småpenger. En uke før valget. Valgflesk til de grader. Tenk om de kunne lovet oppstart i 2024 som har vært nevnt. Nei, dette kunne de holdt seg for gode for. Støre og co. kommer aldri til å prioritere K5 uten at SV trår til.

Jan

Støre og regjeringen lover 300 millioner til utbedring av veien mellom Bergen og Voss. Det må jo være en spøk, valgbløff. Det er behov for mye mer for å ruste opp den veien. Håper ingen la seg lure til å stemme AP.

Harald