Ber kommunen anmelde karantenebrytere

Når brudd på karantenebestemmelsene er en del av smittespredningen bør byrådet ha som prinsipp at alle kjente karantenebrudd anmeldes.