Torsdag kom Miljødirektoratet med tallene over luftkvaliteten i norske kommuner for 2022.

Fem kommuner brøt grenseverdiene for svevestøv, skriver Miljødirektoratet i en melding.

Fem brudd

Regjeringen senket i fjor grensene for hvor mye svevestøv som er tillatt i luften utendørs.

Årsaken til skjerpingen var en utgreing som viste at de samfunnsmessige gevinstene fra mindre luftforurensing er langt høyere enn kostnadene av tiltak, påpekes det av miljødirektør Ellen Hambro.

Formålet med grenseverdiene er å verne helsen til innbyggerne.

– Ikke overraskende blir det flere brudd når grenseverdiene blir strengere. Likevel ville Oslo, Drammen og Lørenskog brutt også med de gamle grenseverdiene, påpekes det i meldingen.

NRK omtalte nyheten først.

Bergen derimot, er «friskmeldt», og holder seg innenfor grenseverdien. Byen ble av EUs miljøbyrå rangert som nummer fem av de 320 europeiske byene med best luftkvalitet.

Men slik har det ikke alltid vært. Gjennom mange år, særlig kalde vintersdager, har det vært dårlig luftkvalitet over Bergen.

Kommunene som har brutt grenseverdien må lage en handlingsplan, og må avgjøre hva kommunen og andre ansvarlige skal gjøre for å holde nivåene nede. Piggdekkgebyr, miljøfartsgrense og renhold av veier er eksempler på slike tiltak.

– Kjempestas

Byråd for klima, miljø og byutvikling Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) mener dette er en gladnyhet.

– Jeg synes dette er kjempestas. Det er nesten rart å tenke på at det bare er et drøyt tiår siden byluften i Bergen var blant den dårligste i Europa. Nå er vi helt i toppen, sier Fjeldstad til BA.

– Hva har vi gjort rett?

– Den rene luften vår har ikke én enkelt årsak, men bygger på en lang rekke tiltak. Vi har åpnet to bybanelinjer, fått opp elbilandelen, innført en rushtidsavgift og økt bompengene som har redusert trafikken, fått på plass landstrøm og cruisebegrensninger, bedret gate- og tunnelrengjøringen og innført en panteordning for forurensende ildsteder, sier Fjeldstad.

Hun mener at disse tingene i sum har gitt en god effekt.

– Vi må gjøre mer av det vi allerede vet virker. Særlig tror jeg det er viktig å gjøre det mer attraktivt for folk å velge andre transportmidler enn bil i hverdagen, sier Fjeldstad.

Bedre i Bergen

Veitrafikk og vedfyring er de viktigste lokale utslippskildene til luftforurensing, påpeker Miljødirektoratet.

I Bergen er piggdekksesongen fra 1. november til første søndag etter 2. påskedag. I 2021 ble det dessuten forbudt med ikke-rentbrennende ildsteder.

Det er plassert ut målestasjoner flere steder i Bergen for å måle luftkvaliteten. I oktober 2022 vedtok bystyret å innføre et ni-punktsprogram for å bedre luftkvaliteten.

Her er bystyrets ni punkter:

  • Videreføring av piggdekkgebyr
  • Gaterengjøring og rengjøring av tunneler. Støvbinding.
  • Måling, kartlegging, varsling og informasjon
  • Tiltak i og rundt tunnelene i Bergen sentrum.
  • Landstrøm til skip i havn
  • Tilskudd til utskifting av gamle vedovner og forbud fra 2021
  • Følge opp forpliktelsene i byvekstavtalen om nullvekst i personbiltrafikken
  • Følge opp forpliktelsene i Grønn strategi (Klima- og energihandlingsplan for Bergen)
  • Utbygging av innfartsparkering