Gå til sidens hovedinnhold

Bergen har blitt en ekskluderende by

Lokalpolitikerne i Bergen diskriminerer personer med funksjonsnedsettelser.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er et paradoks at lokalpolitikere i Bergen på den ene siden har bestemt at Bergen skal være en menneskerettighetsby og på den andre siden fatter vedtak som ekskluderer enkelte grupper.

Både før, under og etter stengingen av Torget og Bryggen forrige sommer ga personer med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser tilbakemeldinger om de problemene dette medførte for dem. Selv om det burde være fullt mulig å finne løsninger for dem som på grunn av funksjonsnedsettelser er avhengig av å bruke egen bil, stenges Torget og Bryggen på nytt denne sommeren uten at et slikt hensyn tas.

I tillegg er det i år også innført et forbudt mot gjennomkjøring i flere av gatene og veiene på Fjellsiden. Disse gatene var i fjor redningen for mange med funksjonsnedsettelser slik at de likevel kunne komme seg rundt i byen. Med gjennomkjøringsforbudet tok politikerne bort «redningsplanken» slik at denne sommeren blir enda vanskeligere enn i fjor.

Les også

Hvor er trafikken som skal strupes?

Som om dette ikke var nok, så ønsker Bergen kommune nå å innføre nullutslippssoner. Dette til tross for at politikerne vet at det ikke finnes gode alternativer til fossilbiler for dem som trenger spesialbiler i dag. I tillegg fulgte mange med funksjonsnedsettelser staten sitt råd om å kjøpe en dieselbil da de fikk tilskudd til bil. De har heller ikke nødvendigvis de økonomiske ressursene til å kjøpe en el-bil, da de hører til lavinntektsgruppen. Videre vil de som har bil fra Nav ikke kunne søke om ny spesialbil som er elektrisk, når det i fremtiden kommer noen som er gode nok til det, før det er gått elleve år etter de fikk den de har.

Det er positivt at det legges opp til HC-parkeringsplasser utenfor nullutslippssonene, men dette vil ikke være hensiktsmessig for mange funksjonshemmede. Personer med funksjonsnedsettelser klarer ofte ikke gå langt og må derfor ha mulighet til å parkere i nærheten av der de skal, ikke på utsiden av en sone de må gå inn i.

Å innføre nullutslippssoner vil derfor potensielt utestenge mennesker som er helt avhengige av å bruke egne fossilbiler fra å kunne delta i samfunnet.

Det har også blitt vanskeligere og farligere for funksjonshemmede å bevege seg rundt i sentrum etter at el-løperhjulene kom, noe som også bidrar til at personer med funksjonsnedsettelser kvir seg for å reise til sentrum. I Skansegaten har kommunen satt opp parkering for el-sparkesykler på den eneste plassen rullestolbrukere kan komme seg opp på fortauet og inn til Skansedammen. Nå må de kjøre i veien hele kvartalet rundt om de kommer fra oppsiden.

På bakgrunn av alt dette inviterer jeg dere til å ta del i følgende tankeeksperiment. La oss si at dette ikke gjaldt personer med funksjonsnedsettelser, men personer som tilhører LGBTQIA+-samfunnet. Hvordan ville vi reagert om lokalpolitikerne våre fattet vedtak som gjorde det tilnærmet umulig for eksempelvis transpersoner å delta i samfunnet? Eller om slike vedtak diskriminerte personer på bakgrunn av etnisiteten deres. Ville vi godtatt dette?

Jeg tror ikke noen politikere ville vært med på å akseptere vedtak som ville ført til slike konsekvenser for andre grupper, så hvorfor gjør de det når det gjelder personer med funksjonsnedsettelser?

Jeg lurer på om de tenker at vi er mindre verdt enn andre grupper.

Jeg setter også et stort spørsmålstegn ved om disse vedtakene, med de følger det får for funksjonshemmede, er lov ut fra Verdenserklæring om menneskerettigheter, FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og diskrimineringsloven.

Les også

Utredningsfase for nullutslippssoner: – Trenger ikke selge bilen helt ennå

Andre med funksjonsnedsettelser har henvendt seg til meg med spørsmålet om de må flytte fra barndomshjemmet sitt i Bergen sentrum/Sandviken fordi politikerne nå gjør det umulig for dem å bo her. Utestengelse fra fellesskapet, kan også ha alvorlige psykiske konsekvenser.

Jeg lurer på om det er slik vi vil ha det? Det vil i hvert fall ikke jeg. Jeg drømmer derimot om en by hvor alle er velkomne uavhengig av etnisitet, legning, alder, kjønn og funksjonsevne. Jeg vil ha tilbake den inkluderende byen vi alle elsker og er så glad i. Dette kan bare skje om lokalpolitikerne finner løsninger sammen med dem som blir skadelidende, før de fatter vedtak som for eksempel stenging av Torget og Bryggen.

Kommentarer til denne saken