Bergen har hallplaner for milliarder av kroner, men hvem skal betale?

Det skal bygges for milliarder av kroner. Spørsmålet er om de rekordmange planene i Bergen er luftslott eller starten på et idrettseventyr.