Gå til sidens hovedinnhold

Nekter Havnevesenet å fjerne Tangerås nå

Artikkelen er over 4 år gammel

Bergen tingrett gir Tangerås full støtte i første rettsrunde mot Havnevesenet. Nå får han fortsette i jobben som havnesjef inntil videre.

Bergen og Omland Havnevesen har gått rettens vei for å få fjernet Inge Tangerås fra stillingen som havnesjef.

Hans oppsigelsestid gikk egentlig ut 14. juni i år.

Men Tangerås har bestridt oppsigelsen fordi han mener den er usaklig.

Han har selv varslet søksmål for å få tilbake sin stilling som havnesjef og nekter derfor å fratre stillingen inntil saken er endelig avgjort.

Får full støtte

I en fersk kjennelse fra Bergen tingrett fredag får han full støtte.

Inntil rettssaken om oppsigelsens gyldighet er gjennomført, kan ikke Tangerås fjernes fra stillingen, har tingretten bestemt.

Havnevesenets forsøk på å fjerne Tangerås før rettssaken mot dem er kommet opp er dermed avvist av retten.

I stedet må Havnevesenet ut med 48 000 kroner i saksomkostninger til Inge Tangerås.

– Dette opplever vi som en helt riktig avgjørelse, sier Svein Aage Valen, som er Tangerås sin advokat. 

Nekter ham arbeidsoppgaver

Selv om Tangerås får fortsette i stillingen inntil videre er han fratatt alle oppgaver som havnesjef.

– Han ønsker å jobbe men er fratatt alle arbeidsoppgaver. Men de er nødt å betale han lønn inntill spørsmålet om oppsigelsen er gyldig eller ikke er avgjort, sier Valen.

Det er ikke klart når Tangerås sitt søksmål mot Havnevesenet for å få jobben tilbake på permanent basis kommer for retten.

I kjennelsen fredag, skriver retten at den ikke har noen klar oppfatning av om selve oppsigelsen av ham er saklig begrunnet.

Tingretten bemerker også at de på nåværende tidspunkt ikke har noen oppfatning om hva de mener er det endelige sannsynlige utfall i saken.

Det er Håvard Sandnes fra advokatfirmaet Arntzen de Besche som har ført saken mot Tangerås for Bergen kommune og Havnevesenet.

Sandnes har så langt ikke besvart BAs henvendelser om den ferske kjennelsen.

Heller ikke styreleder i Bergen og Omland Havnevesen, Jan Erik Kjerpeseth, har besvart BAs henvendelser mandag.

LES OGSÅ: Takket nei til over én million i etterlønn

LES OGSÅ: Havnestyret ønsker seg brannsjefen som ny direktør

LES OGSÅ: Fikk ikke jobben som havnedirektør i Oslo

DETTE ER SAKEN

I juni 2014 ble havnedirektør Inge Tangerås sammen med daværende ordfører Trude Drevland fløyet i privatfly til Venezia for å delta i sjøsettingen av cruiseskipet Viking Star.

Det meste av kostnader for reise og opphold ble dekket av rederiet Viking Cruises som Torstein Hagen driver.

Tangerås deltok også på skipets "jomfrutur" fra Bergen til Oslo sammen med sin ektefelle i mai 2015. Også kostnadene fra denne reisen ble dekket av rederiet.

I september 2015 ble Tangerås siktet for grov korrupsjon, i likhet med Hagen og Drevland.

Korrupsjonssakene ble henlagt men Havnevensenet trakk ikke tilbake suspensjonen av havnesjefen.

9. februar 2017 ble Tangerås oppsagt fra sin stilling som havnedirektør. Begrunnelsen var at han hadde brutt det etiske regelverket i Bergen kommune.

Tangerås mente imidlertid at oppsigelsen er usaklig og varslet rettsak for å få jobben tilbake. I juli ga Bergen tingrett ham medhold i at han ikke kunne fjernes fra stillingen før rettsaken om oppsigelsens gyldighet var gjennomført.

I august kom Havnevesenet og Tangerås til enighet om et forlik som innebærer at arbeidsforholdet opphørte fra 31. august, og at han mottar etterlønn i 12 måneder.